Valsts ķīmijas olimpiādes uzdevumi

Valsts ķīmijas olimpiāde 2022

Valsts ķīmijas olimpiāde 2021

Valsts ķīmijas olimpiāde 2020

Valsts ķīmijas olimpiāde 2019

Valsts ķīmijas olimpiāde 2018

Valsts ķīmijas olimpiāde 2017

Valsts ķīmijas olimpiāde 2016

Valsts ķīmijas olimpiāde 2015

Valsts ķīmijas olimpiāde 2014

Valsts ķīmijas olimpiāde 2013