Skolēniem no Latvijas ir tiesības pretendēt uz vietu Latvijas komandas sastāvā un piedalīties 2 dažāda tipa ķīmijas olimpiādēs:

  1. Klasiskajās olimpiādēs
  2. Starptautiskajos konkursos

Klasiskās olimpiādes sistēma ir šāda:

  1. Skolas olimpiāde (piedalīšanās pēc izvēles, pārsvarā treniņuzdevumi)
  2. Novada (agrāk Rajona) olimpiāde (pieteikties var visi, dalībnieku kopskaits parasti ap 2000). Olimpiāde pēdējos gados online režīmā, uzdevumu pildīšanas laiks 3 stundas, katrai klasei savs uzdevumu komplekts.
  3. Valsts olimpiāde (uzaicināti ap 100-150, balstoties uz Novada olimpiādes rezultātiem). Valsts olimpiāde tipiski norisinās vairākas dienas, veidojot teorijas un praktisko kārtu. Gan teorijas, gan praktisko uzdevumu pildīšanas laiks 4 stundas, katrai klasei savs uzdevumu komplekts. Teorijas kārta veido 70% no kopējiem punktiem, praktiskā kārta 30%.
  4. Atlase uz Baltijas ķīmijas olimpiādi (uzaicināti 20-30, balstoties uz Valsts olimpiādes rezultātiem). Norisinās tikai teorijas daļā, visiem dalībniekiem pildot vienu uzdevumu komplektu, neatkarīgi no klases.
  5. Baltijas ķīmijas olimpiāde jeb BChO (piedalās 6 labākie pēc atlases rezultātiem, 8, ja BChO rīko Latvijā). BChO norisinās vairākas dienas, veidojot teorijas un praktisko kārtu. Gan teorijas, gan praktisko uzdevumu pildīšanas laiks 5 stundas, visiem viens uzdevumu komplekts. Teorijas kārta veido 60% no kopējiem punktiem, praktiskā kārta 40%.
  6. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde jeb IChO (komandu veido 4 pēc BChO rezultātiem). IChO norisinās vairākas dienas, veidojot teorijas un praktisko kārtu. Gan teorijas, gan praktisko uzdevumu pildīšanas laiks 5 stundas, visiem viens uzdevumu komplekts. Teorijas kārta veido 60% no kopējiem punktiem, praktiskā kārta 40%.

Starptautisko konkursu sistēma ir šāda:

  1. Baltijas ķīmijas konkurss jeb BCC (piedalīties var visi, uzdevumu sarežģītība līdzīga BChO un IChO). Starptautisks konkurss ar vienu vai divām kārtām. Kārtas norises laikā teorētiskos uzdevumus var sākt pildīt sev ērtā laikā, uzdevumu iesniegšana online sistēmā 2 stundu laikā kopš uzdevuma uzsākšanas. Dalībnieku skaits parasti ap 100-200.
  2. Starptautiskā Mendeļejeva ķīmijas olimpiāde jeb IMChO (Latviju pārstāv 4 skolēni pēc BCC rezultātiem). IMChO norisinās klātienē, vairāku dienu garumā, veidojot 2 teorijas un 1 praktisko kārtu. Gan teorijas, gan praktisko uzdevumu pildīšanas laiks 5 stundas. Pirmajā teorijas kārtā un praktiskajā kārtā visiem dalībniekiem ir visiem viens uzdevumu komplekts. Otrajā teorijas uzdevumu kārtā dalībnieki risināšanai izvēlās 1 no 3 uzdevumiem 6 ķīmijas apakšnozarēs. Kopš 2022. gada dalībnieki no Latvijas Starptautiskajā Mendeļejeva olimpiādē nepiedalās.