Mazā ķīmijas skola (MĶS) ir bezmaksas nodarbību cikls vidusskolēniem, kuriem interesē padziļināti apgūt ķīmiju. Mazās ķīmijas skolas sākums meklējams šī gadsimta sākumā, kas sākās kā bijušo Starptautiskās ķīmijas olimpiādes dalībnieku rīkotas lekcijas labākajiem jaunajiem ķīmiķiem Latvijā.

Laika gaitā esam attīstījušies un auguši, cenšoties pēc iespējas kvalitatīvāk ar ķīmijas nozari iepazīstināt pēc iespējas lielāku skolēnu pulku. Mazās ķīmijas skolas nodarbību vadītāji ir dažādu Latvijas un ārzemju augstskolu studenti, kā arī pasniedzēji no Latvijas Universitātes, un ķīmiķi no dažādām zinātniskajām institūcijām.


Mg. chem. Nauris Narvaišs
  • Dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāds ķīmijā Latvijas Universitātē (2016 – 2021).
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskais asistents prof. Dr.chem. E. Sūnas laboratorijā (2021 - …; iepriekš laborants 2017 - 2021).
  • LU Ķīmijas fakultātes doktorants organiskajā/medicīnas ķīmijā (2021 - …).
  • Latvijas komandas mentors starptautiskajās ķīmijas olimpiādēs (2018-…).

  • MSci. Ritums Cepītis Google scholar logo
  • Dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāds ķīmijā Kembridžas Universitātē Sv. Katrīnas koledžā (2016 – 2020).
  • Tartu Universitātes doktorants teorētiskajā/elektroķīmijā (2020 - …).
  • Latvijas komandas mentors starptautiskajās ķīmijas olimpiādēs (2019-…).