Bioizostēri

Kovalentie inhibitori

Kināzes inhibitori

ACE inhibitori

Farmakokinētika

Prozāles

Antivielu-zāļu konjugāti

PROTAC

Zāļvielu metabolisms un toksicitāte

Siderofori

Maģiskā metila efekts

Halogēnsaite

Savienojumu bibliotēkas (arī virtuālās)