Organisko vielu parametri (pKA, Nu/E, utt.)

Aizsarggrupas

Allēni

Anti-Baldvina ciklizācijas

Anomērais efekts

Āta kompleksi

Organiskā elektroķīmija

Dinamiskā kinētiskā sadalīšana (DKR)

Metālorganiskie ietvari (MOF)

Frontes molekulāro orbitāļu (frontier molecular orbital) teorija

Karbēni, nitrēni un karbenoīdi

Organofluora ķīmija

Pārgrupēšanās reakcijas

Hipervalentais jods

Hiralitātes avots

Virzītā metalēšana

Hidrogenēšana

Pericikliskas reakcijas

Hiralitātes atmiņa